DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi