DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 22000 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 22000:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi kavramları ve uygulamaları.
 • ISO 22000 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı inceleme.
 • Gıda güvenliği denetim teknikleri ve süreçleri.
 • Denetim raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi.
 • ISO 22000:2018 standardının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken beceriler.

ISO 22000 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 22000 standardının gereksinimlerini anlama ve gıda güvenliği yönetim sistemini uygulama becerileri kazandırmak.
 • Gıda güvenliği risklerini belirleme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • Gıda üretim ve işleme süreçlerini denetleme ve iyileştirme yeteneklerini artırmak.
 • Gıda güvenliği kültürünü organizasyon içinde yayma ve sürdürme konusunda farkındalığı artırmak.

ISO 22000 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Gıda üretimi, işleme ve dağıtımıyla ilgilenen profesyoneller.
 • Gıda güvenliği uzmanları ve yöneticileri.
 • ISO 22000 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Gıda güvenliği ve kalitesi konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.