DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi İçeriği

Gıda Güvenliği ve ISO 22000 Temelleri

 • Gıda güvenliği ve ISO 22000:2018 standardının temel kavramları ve önemi.
 • ISO 22000:2018 standardının tarihçesi ve ana gereksinimleri.

ISO 22000:2018 Standartının Ana Bölümleri ve Gereksinimleri

 • ISO 22000:2018 standardının temel bölümleri ve gereksinimleri.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi, tehlike analizi, kritik kontrol noktaları (HACCP) ve operasyonel programlar gereksinimleri.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dönüşümü ve Geçiş Süreci

 • Mevcut gıda güvenliği yönetim sistemi ile ISO 22000:2018 standardına nasıl dönüşüm yapılacağının planlanması.
 • Geçiş sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağının öğretilmesi.

ISO 22000:2018 İç Denetim Süreçleri ve Teknikleri

 • ISO 22000:2018 standardına uygun iç denetim süreçlerinin nasıl planlanacağının öğretilmesi.
 • İç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • İç denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 22000:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve gıda güvenliği yönetim sistemi dönüşüm sürecini etkili bir şekilde yönetme becerileri kazandırmak.
 • Gıda güvenliği süreçlerini anlayarak gıda güvenliğini iyileştirme konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • ISO 22000:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve gıda güvenliğini artırmak için gereken adımları bilmek.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Gıda güvenliği, gıda üretimi veya gıda endüstrisi alanında çalışan ve ISO 22000:2018 standardına uygun denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi iç denetçileri veya gıda güvenliği uzmanları.
 • ISO 22000:2018 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Gıda güvenliği yönetimi ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.