DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 22000:2018 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 22000:2018 Temel Eğitimi İçeriği

Gıda Güvenliği Temelleri

 • Gıda güvenliği kavramı ve önemi.
 • Gıda güvenliği ile ilgili riskler ve tehditler.

ISO 22000:2018 Standartının Tanıtımı

 • ISO 22000:2018 standardının amacı ve kapsamı.
 • Standardın organizasyonlarda nasıl uygulanabileceği.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Kurma ve Uygulama

 • GGYS’nin temel unsurları ve işleyişi.
 • GGYS’nin organizasyon içinde nasıl uygulanabileceği.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

 • Tehlike analizi ve HACCP kavramları.
 • HACCP’nin gıda güvenliği yönetim sistemi içindeki rolü.

GGYS İç Denetim Süreçleri

 • GGYS iç denetim sürecinin planlanması ve yürütülmesi.
 • İç denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması.

ISO 22000:2018 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara gıda güvenliği temellerini anlama ve ISO 22000:2018 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi kurma ve uygulama konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • Gıda güvenliği süreçlerini anlayarak gıda güvenliği yönetimini iyileştirme konusunda yetkinlik kazanmak.
 • ISO 22000:2018 standardını organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak.

ISO 22000:2018 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Gıda üretimi, gıda işleme veya gıda endüstrisi alanında çalışan profesyoneller.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi iç denetçileri veya gıda güvenliği uzmanları.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı veya geliştirmeyi hedefleyen kişiler.
 • Gıda güvenliği ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.