DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Kurumsal

Kaliteyi İyileştirin ve İş Süreçlerinizi Optimize Edin.

DSR Akademi

DSR, bağımsız ve tarafsız özel bir belgelendirme ve eğitim kuruluşudur. 2014’ten bu yana belgelendirme ve eğitim faaliyetlerine odaklanmış kuruluşumuz 2014’lü yılların başında kurulmuştur. Eğitim hizmetlerimiz, DSR Akademi markası ile sunulmaktadır.
Bu kapsamda, baş denetçi eğitimleri; ISO standartları temel, dokümantasyon ve iç denetçi eğitimleri ve akreditasyon eğitimleri düzenlenmektedir. DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcıdır.

Bu doğrultuda, baş denetçi eğitimlerimiz Exemplar Global onaylı olarak verilmekte ve bu sayede eğitim sertifikalarının uluslararası geçerli nitelik kazanması sağlanmaktadır. Bütün bu eğitimler, müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, etkin ve etkili eğitim programlarımızla, genel katılıma açık ve kurum içi olarak uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve video eğitimler şeklinde düzenlenebilmektedir. Aynı zamanda, talepler doğrultusunda ihtiyaç analizleri yaparak özel eğitim programları tasarlamakta ve bu sayede müşterilerimizin gelişimlerine gerçek katkılar sağlamayı hedeflemekteyiz.

Neden Farklıyız

DSR Akademi olarak kuruluş amacımız firmalara sadece eğitim verip onları denetimlere hazırlamak değil aynı zamanda onlara alışkanlık kazandırmak kurumsallaşmayı öğretmek ve başarılarını sürekli hale getirmektir. Bu sebeple ekibimize alanında en iyilerden olan kıdemli eğitmenleri ve baş denetçileri dahil ederek bu yola çıktık.

Kendi eğitim modelimizi oluşturduk. Bu modelde firmalar aldığı her özel eğitim için farklı bir günde eğitim atölyesine katılarak eksiksiz bir öğrenme  gerçekleştirmiş olacak. Her firma eğitime başlamadan önce detaylı bir şekilde analiz edilip sektörel farklılıkları öğrenme yöntemleri ve hedefleri doğrultusunda sadece firmaya özel bir programla yola çıkmaktadır.

Hedeflerimiz

DSR Akademi alanında uzman kıdemli eğitmenler ve baş denetçiler tarafından kurulmuş eğitim platformudur.

“Her firma her kazanımı gerekli çalışma ve yeterli süre ile gerçekleştirebilir.” felsefesi ile firmaların kurumsallaşma süreçlerini destekleyici faaliyetler yürütmekteyiz. Verdiğimiz eğitim hizmeti kapsamında firma ile birebir eğitimin yanında her konuya yönelik kendi eğitim materyallerimizle de firmaların akademik gelişim sürecini desteklemekteyiz.