DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 22000:2018 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 22000:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

Gıda Güvenliği Temelleri

 • Gıda güvenliği kavramı ve önemi.
 • Gıda güvenliği ile ilgili riskler ve tehditler.

ISO 22000:2018 Standardının Tanıtımı

 • ISO 22000:2018 standardının amacı ve kapsamı.
 • Standardın organizasyonlarda nasıl uygulanabileceği.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) ve ISO 22000:2018

 • GGYS’nin temel unsurları ve işleyişi.
 • ISO 22000:2018 standardının GGYS ile ilişkisi.

GGYS İç Denetim Süreci ve Planlama

 • GGYS iç denetim sürecinin planlanması ve hazırlık aşamaları.
 • İç denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

İç Denetim Teknikleri ve Uygulamaları

 • GGYS iç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.
 • Belgelerin incelenmesi, saha denetimi ve mülakat teknikleri.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • İç denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 22000:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara gıda güvenliği temellerini anlama ve ISO 22000:2018 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi iç denetim süreçlerini planlama, yürütme ve raporlama konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • ISO 22000:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve gıda güvenliği yönetimini sürekli iyileştirmek için gereken adımları bilmek.

ISO 22000:2018 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Gıda üretimi, gıda işleme veya gıda endüstrisi alanında çalışan ve ISO 22000:2018 standardına uygun iç denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi iç denetçileri veya gıda güvenliği uzmanları.
 • ISO 22000:2018 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Gıda güvenliği ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.