DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 22000:2018 HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

HACCP Eğitimi İçeriği

Gıda Güvenliği Temelleri

 • Gıda güvenliği kavramı ve önemi.
 • Gıda güvenliği ile ilgili riskler ve tehditler.

HACCP Sisteminin Tanıtımı

 • HACCP’in amacı ve temel ilkeleri.
 • HACCP sistemi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki.

HACCP Uygulama Adımları

 • HACCP sistemi uygulama süreçlerinin adım adım açıklanması.
 • Tehlike analizi, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, ve kontrol noktalarının yönetimi.

Tehlike Tanımlama ve Değerlendirme

 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması.
 • Tehlike derecelendirmesi ve risk analizi.

Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

 • Kritik kontrol noktalarının nasıl tanımlandığı ve belirlendiği.
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve sınıflandırılması.

Kontrol Noktalarının İzlenmesi ve Kayıt Tutma

 • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi ve kayıtların tutulması.
 • İzleme ve kayıt tutma süreçlerinin gereklilikleri.

HACCP Planının Oluşturulması

 • HACCP planının oluşturulması ve dokümantasyonunun nasıl yapılacağı.

HACCP planının uygulama ve sürekli iyileştirme süreçleri.

HACCP Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara gıda güvenliği ve HACCP sistemi temellerini anlama becerileri kazandırmak.
 • HACCP sistemi uygulama ve izleme konularında yetkinlik geliştirmek.
 • Gıda işletmelerinde güvenli gıda üretimi ve işleme süreçlerini kontrol etme kabiliyetini artırmak.

HACCP Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Gıda üretimi, gıda işleme veya gıda hizmetleri sektöründe çalışanlar.
 • Gıda güvenliği yöneticileri ve uzmanları.
 • Gıda işletmelerinin sahipleri veya yöneticileri.
 • HACCP sistemi hakkında bilgi edinmek veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen herkes.