DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi