DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Geçiş Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Geçiş Eğitimi İçeriği

ISO 27001:2022 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Güncellemeleri

 • ISO 27001:2022 standardının temel prensipleri ve öne çıkan güncellemeler.
 • Güncel BGYS gereksinimleri ve değişiklikler.

ISO 27001:2022 Geçiş Süreci

 • ISO 27001:2022 standardına geçiş sürecinin adımlarının açıklanması.
 • Mevcut BGYS ile yeni standardın temel farklarının vurgulanması.

Güncel Denetim Teknikleri ve BGYS Değişiklikleri

 • BGYS denetim sürecinin güncellenmiş gereksinimlere göre nasıl planlanacağının öğretilmesi.
 • Denetim takımının güncel standarda uygun olarak nasıl oluşturulacağı.

Risk Tabanlı Yaklaşım ve BGYS Geçiş Denetimi

 • Güncel BGYS standardında risk tabanlı yaklaşımın nasıl uygulanacağının açıklanması.
 • Değişen risk yönetimi ve değerlendirme gereksinimlerinin öne çıkarılması.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve güncel BGYS standardına uygun raporların nasıl hazırlanacağının öğretilmesi.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Geçiş Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 27001:2022 standardının güncel gereksinimlerini anlama ve bilgi güvenliği yönetim sistemi geçiş sürecini etkili bir şekilde yönetme becerilerini kazandırmak.
 • Yeni standartın getirdiği değişikliklere uyum sağlama ve BGYS geçiş denetim süreçlerini başarıyla uygulama yeteneklerini geliştirmek.
 • Risk tabanlı yaklaşımı benimseme ve uygulama konusunda farkındalığı artırmak.
 • BGYS geçiş denetimlerini yürüten baş denetçileri ISO 27001:2022 standardının gereksinimlerini anlama ve iç denetim süreçlerini başarıyla yürütme konusunda yetkin hale getirmek.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Geçiş Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği, siber güvenlik veya BGYS yönetimi alanında çalışan ve mevcut ISO 27001:2013 standardına aşina olan profesyoneller.
 • BGYS denetçileri veya bilgi güvenliği uzmanları.
 • ISO 27001:2022 standardına geçiş sürecini yönetme veya denetim yapma sorumluluğuna sahip olan kişiler.
 • ISO 27001:2022 standardı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve geçiş sürecini yönetmek isteyen herkes.