DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27001:2022 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 27001:2022 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

Bilgi Güvenliği ve ISO 27001:2022 Giriş

 • Bilgi güvenliği temel kavramları ve ISO 27001:2022 standardının temel prensipleri.
 • İç denetçi rolünün önemi ve sorumlulukları.

ISO 27001:2022 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) İç Denetim Süreci

 • BGYS iç denetim sürecinin planlaması ve hazırlanması.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

BGYS Risk Yönetimi ve İç Denetim

 • Bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim sürecinde risk tabanlı yaklaşımın nasıl uygulanacağının öğretilmesi.

İç Denetim Teknikleri ve Uygulamaları

 • BGYS iç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.
 • Belgelerin incelenmesi, saha denetimi ve mülakat teknikleri.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, uygunsuzlukların yönetimi.

ISO 27001:2022 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 27001:2022 standardının gereksinimlerini anlama ve bilgi güvenliği yönetim sistemi iç denetim süreçlerini etkili bir şekilde uygulama becerileri kazandırmak.
 • Bilgi güvenliği risk yönetimi konusunda yetkinlik geliştirmek ve risk tabanlı yaklaşımı benimsemek.
 • İç denetim tekniklerini ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulama konusunda beceriler kazandırmak.
 • İç denetim sonuçlarına dayalı olarak iyileştirme ve uygunluk süreçlerine katkıda bulunma yeteneklerini geliştirmek.

ISO 27001:2022 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği, siber güvenlik veya BGYS yönetimi alanında çalışan ve iç denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • BGYS iç denetçileri veya bilgi güvenliği uzmanları.
 • ISO 27001:2022 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.