DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27001:2022 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 27001:2022 Temel Eğitimi İçeriği

Bilgi Güvenliği Temelleri ve ISO 27001:2022 Standardı

 • Bilgi güvenliği temel kavramları ve önemi.
 • ISO 27001:2022 standardının tarihçesi ve temel prensipleri.

ISO 27001:2022 Standardının Gereksinimleri

 • ISO 27001:2022 standardının ana bölümleri ve gereksinimleri.
 • Bilgi güvenliği politikası, hedefler, risk yönetimi, ve performans ölçümü gibi temel konuların incelenmesi.

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi

 • Bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Risk tabanlı yaklaşımın önemi ve nasıl uygulanacağının öğretilmesi.

BGYS Belgelendirme ve Uygulama

 • ISO 27001:2022 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağının ayrıntılı incelemesi.
 • BGYS belgelendirme süreçleri ve gereksinimleri.

İç Denetim ve İzleme

 • BGYS iç denetim süreçleri ve nasıl yürütüleceği.
 • Bilgi güvenliği performansının izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 27001:2022 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara bilgi güvenliği temellerini ve ISO 27001:2022 standardının gereksinimlerini anlama becerileri kazandırmak.
 • Bilgi güvenliği risk yönetimi konusunda yetkinlik geliştirmek ve risk tabanlı yaklaşımı benimsemek.
 • ISO 27001:2022 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve BGYS belgesi almak için gereken adımları bilmek.
 • İç denetim süreçlerini anlayarak bilgi güvenliği performansını sürekli izleme ve iyileştirme konusunda beceriler kazanmak.

ISO 27001:2022 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği, siber güvenlik veya BGYS yönetimi alanında çalışan profesyoneller.
 • ISO 27001:2022 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Bilgi güvenliği ve risk yönetimi konularında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.