DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

Aynı Firmadan 3 ve üzeri katılımlarda %10 indirim fırsatı.
Eğitim TarihiEğitim SaatleriEğitim YeriEğitim FiyatıDetay
Başvuru Formu

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi İçeriği

ISO 27001:2022 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

 • ISO 27001:2022 standardının temel prensipleri ve güncel gereksinimleri.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kavramları ve önemi.

ISO 27001:2022 Dönüşüm Süreci

 • ISO 27001:2022 standardına geçiş sürecinin anlatılması.
 • Mevcut BGYS ile yeni standardın farklarının vurgulanması.

BGYS Denetim Teknikleri ve Değişiklikler

 • BGYS denetim sürecinin planlaması ve uygulanması, özellikle de ISO 27001:2022’deki yeni gereksinimlere göre.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

Risk Tabanlı Yaklaşım ve BGYS İç Denetimi

 • Risk tabanlı denetim yaklaşımı ve ISO 27001:2022 gereksinimleri.
 • Yeni standartın getirdiği risk yönetimi ve değerlendirme değişiklikleri.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, özellikle de yeni gereksinimlere uygun olarak.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 27001:2022 standardının güncel gereksinimlerini anlama ve bilgi güvenliği yönetim sistemi dönüşüm sürecini etkili bir şekilde yönetme becerileri kazandırmak.
 • Yeni standartın getirdiği değişikliklere uyum sağlama ve BGYS iç denetim süreçlerini başarıyla uygulama yeteneklerini geliştirmek.
 • Risk tabanlı yaklaşımı benimseme ve uygulama konusunda farkındalığı artırmak.
 • BGYS iç denetçilerini ISO 27001:2022 standardının gereksinimlerini anlama ve iç denetim süreçlerini başarıyla yürütme konusunda yetkin hale getirmek.

ISO 27001:2022 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği, siber güvenlik veya BGYS yönetimi alanında çalışan profesyoneller.
 • BGYS denetçileri veya bilgi güvenliği uzmanları.
 • ISO 27001:2022 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve dönüşüm süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.