DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Standart, amacı bir kuruluşun enerji verimliliği , enerji güvenliği , enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak için sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamak olan bir enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimlerini belirtir.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak zorunlu mu?

Evet, “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” mevcut.

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMI NEDİR?

Sektör Enerji Yöneticisi Görevlendirmekle Yükümlü Olanlar Enerji Yönetim Birimi Kurmakla Yükümlü Olanlar
Endüstriyel İşletmeler ≥ 1000 TEP* Enerji Tüketimi ≥ 50.000 TEP* Enerji Tüketimi
Elektrik Üretim Tesisleri ≥ Kurulu Gücü 100 MW
Organize Sanayi Bölgeleri ≥ Faal Endüstriyel İşletme Sayısı 50
Kamu Binaları ≥ 10.000 m2 Alana Sahip Olan veya     ≥ 250 TEP Enerji Tüketimi
Ticari ve Hizmet Binaları ≥ 20.000 m2 Alana Sahip Olan veya     ≥ 500 TEP Enerji Tüketimi

Enerji Yönetimi Madde 8’de, kamu binaları, ticaret ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ve enerji yöneticisi atamakla sorumlu sanayi kuruluşları, sanayi bölgeleri ve enerji yönetim birimlerini kurmaktan sorumlu sanayi kuruluşları TS EN ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgesini almakla yükümlüdür.

TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ TÜRKAK AKREDİTE ZORUNLULUĞU VAR MI?

TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ TÜRKAK Akredite olma zorunluluğu mevcut.

Leave a Reply