DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Etiket

ISO 27701
Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı 29 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan ‘Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı‘ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının; Bilgi teknoloji altyapılarında yaygın şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların AKKY’lerle değiştirilmesine yönelik analiz çalışmalarını yapmasını kapsar. Bu rehber, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri altyapısının AKKY geçiş sürecine ilişkin bilinçli kararlar verebilmek için gerekli analiz...
Read More