DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

29 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan ‘Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı‘ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının; Bilgi teknoloji altyapılarında yaygın şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların AKKY’lerle değiştirilmesine yönelik analiz çalışmalarını yapmasını kapsar.

Bu rehber, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri altyapısının AKKY geçiş sürecine ilişkin bilinçli kararlar verebilmek için gerekli analiz ve karar alma süreçlerinin sistematik olarak yürütülmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kılavuzun amacı, AKKY dönüşümünün tüm teknik detaylarını ve yol haritasını ortaya koymaktan ziyade, bu tür dönüşüm çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken teknik, finansal ve kurumsal analizleri sağlıklı ve sistematik bir şekilde sunmaktır.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı‘ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının;
🗓️ 29 Nisan 2024 tarihine kadar,
AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu Şablonu‘nu doldurarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi‘ne iletmeleri gerekmektedir.

🔖AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

İlk olarak Envanter Çalışması yapılması beklenmektedir

Öncelikle, kurumda kullanılan ticari lisanslı yazılım envanterinin çıkarılması gerekmektedir.

Envanter oluşturulurken rapor şablonunda bulunan üst ve alt kategoriler dikkate alınmalıdır.

 

Üst Kategori Alt Kategori
Sunucu Sistemleri İşletim Sistemi
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Dizin Yönetimi ve Kullanıcı Cihaz Yönetimi Sistemleri
E-Posta Sistemi
Alan Adı Sunucu Sistemi (DNS)
Dinamik Makine Yapılandırma Protokolü (DHCP)
Ağ İlkesi Sunucusu (NPS, RADIUS)
Web ve Uygulama Sunucusu
Dosya Sunucusu
Video Konferans Sistemi
Diğer
Sanallaştırma Ortamları Sunucu Sanallaştırma
Konteyner Teknolojileri
Depolama Alanı Sanallaştırma
Ağ Sanallaştırma
Masaüstü Sanallaştırma ve Uygulama Sanallaştırma
Diğer
Siber Güvenlik Yazılımları Güvenlik Duvarı
Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
Saldırı Tespit / Önleme Sistemi (IDS / IPS)
Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM)
Ağ Erişimi Kontrol Sistemi (NAC)
E-Posta Güvenliği
Sanal Özel Ağ Sistemi (VPN)
Ağ ve Sunucu Sistemleri İzleme Sistemi
Anti-virüs
Güvenlik Zafiyet Yönetimi
Diğer
Son Kullanıcı Uygulamaları İşletim Sistemi
Kurumsal Uygulamalar
Ofis Uygulamaları
Multimedya Uygulamaları
Mesleki Uygulamalar
Web Uygulama Yazılımları
Diğer
Diğer Diğer

 

İkinci adım olarak Teknik Analizler yapılmalıdır.

Teknik analizler noktasında, ilgili yazılımların avantajları, dezavantajları ve varsa kısıtları doldurulacaktır.

Üçüncü adım olarak Yetkinlik Analizi yapılmalıdır.

Kurum organizasyonunda belirlenmis olan birimlerin bilişim sistemleri açısından eğitim seviyesi ve yetkinlikleri analiz edilerek ilgili bölüm dokümante edilecektir.

Dördüncü adım olarak Maliyet analizi yapılmalıdır.

Kurumlar tarafindan Envantere girilen ticari lisanslı yazılım ve muadili olan AKKY’lerin geçmis dönem maliyetlerinden bağımsız olarak önümüzdeki 5 yillik projeksiyonda toplam sahip olma maliyeti belirtilir.

Beşinci adım olarak Karar

  • Geçiş yapılabilirlik kararı
  • Geçiş için başlangıç tarihi
  • Geçiş yapılamıyorsa gerekçeleri
  • Geçiş tamamlanma tarihi ve açıklamalar girilerek doküman aşaması tamamlanır.

Leave a Reply