DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO/IEC 27013:2021

Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizlilik koruması – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1’in entegre uygulanmasına ilişkin kılavuz

Bu belge, aşağıdakileri amaçlayan kuruluşlar için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1’in entegre uygulamasına ilişkin rehberlik sağlar:

a) ISO/IEC 20000-1 zaten uygulandığında ISO/IEC27001’i uygulanması veya tam tersi;

b) hem ISO/IEC27001 hem de ISO/IEC 20000-1’i birlikte uygulamak; veya

c) ISO/IEC27001 ve ISO/IEC 20000-1’e dayalı mevcut yönetim sistemlerini entegre edilmesi.

ISO/IEC 27013:2021

Bu belge, yalnızca ISO/IEC 27001’de belirtildiği gibi bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) ve ISO/IEC 20000-1’de belirtildiği gibi bir hizmet yönetim sisteminin (SMS) entegre uygulamasına odaklanır.

Leave a Reply