DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 9001 ZORUNLU DOKÜMANLAR NELER?

ISO 9001:2015 ZORUNLU DOKÜMANLAR

DSR AKADEMİ olarak belgelendirme süreçleriniz de siz değerli müşterilerimize dokümantasyon altyapısını oluşturmaktayız. Zorunlu ISO 9001 dokümanları demek standart tarafından dokümante edilmesinin zorunlu kılındığı dokümanlar anlamına gelmektedir. DSR AKADEMİ olarak bizler bu dokümanları firmanıza uygun olarak uyarlamakta, bizleri tercih edenleri belgelendirme denetimine hazırlamaktayız. Detaylı bilgi için mail atabilirsiniz.

Politikalar ve Hedefler ;

• KYS ( Kalite Yönetim Sistemi) ‘nin kapsamı (madde – 4.3)
• Kalite Politikası (Madde 5.2)
• Kalite Hedefleri (Madde 6.2)
• Tedarikçilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi için Kriterler (Madde 8.4.1)

Kayıtlar ;

• Ekipman kalibrasyon kayıtlarını izleme ve ölçme * (Madde 7.1.5.1)
• Eğitim, beceri, deneyim ve niteliklerin kayıtları (Madde 7.2)
• Ürün / hizmet gereksinimleri gözden geçirme kayıtları (Madde 8.2.3.2)
• Tasarım ve geliştirme çıktılarının gözden geçirilmesi hakkında kayıtlar * (Madde 8.3.2)
• Tasarım ve geliştirme girdileri ile ilgili kayıtlar * (Madde 8.3.3)
• Tasarım ve geliştirme kontrollerinin kayıtları * (Madde 8.3.4)
• Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları * (Madde 8.3.5)
• Tasarım ve geliştirme değişiklikleri kayıtları * (Madde 8.3.6)
• Üretilecek ürün ve hizmetin özellikleri (Madde 8.5.1)
• Müşteri mülkiyeti ile ilgili kayıtlar (Madde 8.5.3)
• Üretim / hizmet sağlama değişiklik kontrol kayıtları (Madde 8.5.6)
• Ürün / hizmetin kabul kriterlerine uygunluk kaydı (Madde 8.6)
• Uygun olmayan çıktıların kaydı (Madde 8.7.2)
• İzleme ve ölçüm sonuçları (Madde 9.1.1)
• İç denetim planı (Madde 9.2)
• İç denetimlerin sonuçları (Madde 9.2)
• Yönetimin Gözden Geçirmesi Sonuçları
• Düzeltici Faaliyet Sonuçları

Leave a Reply