DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27701:2019 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ | IPC ONAYLI

KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ(KVYS) – PRIVACY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM(PIMS)

ISO 27701 Baş Denetçi Eğitimi, Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) ile ilgili denetim prensipleri ve ilkeleri, ilgili teknik yöntem ve prosedürlerinin uygulanması ve ISO 27701:2019 Denetimini gerçekleştirmek üzere olması gereken becerilerin eğitime katılan kişilere kazandırılmasına katkı sağlar.

Eğitim İçeriği

1- Kişisel Veri Yönetim Sistemi (ISO 27701) standardı terminolojisini öğrenmek,

2- Kişisel Veri Yönetim Sistemi (ISO 27701) standardı gereklilikleri, dokümante edilmesi gereken dokümanlar ve standardın istemiş olduğu hususlara hakim olmak,

3- Denetim süreçleri ile ilgili kavramlar ve kaynak gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olma,

4- Denetçi nitelikleri, görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi,

5- Denetimin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve takibi için denetçinin görevleri

6- Soru sorma tekniklerinin geliştirilmesi, denetim bulguları ve raporlama örnekleri

7- Denetim zorlukları ve plana uygun zaman yönetimi

8- Uygunsuzlukların tespiti ve sınıflandırılması

9-Takip tetkiki

10- Sınav

ISO/IEC 27701:2019 Ekleri hakkında bilgi

Ek-A  : (Normatif) – PIMS’e özel referans kontrol hedefleri ve kontrolleri (Veri Sorumluları)

Ek-B  : (Bilgi) – PIMS’e özel referans kontrol hedefleri ve kontrolleri (veri işleyenler)

Ek-C  : (Bilgi) – ISO/IEC 29011 ile eşleştirme

Ek-D  : (Bilgi) – Genel Veri Koruma Tüzüğü ile Eşleştirme

Ek-E  : (Bilgi) – ISO/IEC 27018 ve ISO/IEC 29151’e haritalama

Ek-F  : (Bilgi) – ISO/IEC 27701, ISO /IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’ye nasıl uygulanır?

EĞİTİM SÜRESİ

ISO 27701 KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ eğitim süresi 5 gündür.

Leave a Reply