DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Akreditasyon, Akredite ne demektir?

Akreditasyon, uygunsa kontrol ve yetkilendirme ve ardından periyodik olarak sürekli inceleme anlamına gelir. Akredite olmak için bir üçüncü taraf gözetimi ve denetimi gerekmektedir. Çoğunlukla bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak için yapılır. Sertifikasyon, Laboratuvar gibi sektörlerde aşina olacağınız kavramlardan biridir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumları tarafından yapılan çalışmaların güvenilirliğini ve geçerliliğini ve dolayısıyla uygunluk onay sertifikalarını (test ve muayene analiz test raporları, kalibrasyon dokümanları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel dokümanları gibi) desteklemek için oluşturulan kalite altyapısıdır

Uygunluk değerlendirme kurumlarının akreditasyonları, ilgili uygunluk değerlendirme kurumları, ilgili sektöre özgü zorunluluklar ve bölgesel veya ülkeler arası akreditasyon şirketleri için yeterlilik kriterlerini tanımlayan ülkeler arası standartlar tarafından belirlenen, tüm dünyada kabul edilen ihtiyaç ve yükümlülükleri hedefleyerek oluşturulur. .

Akreditasyon konseptine uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilen uygunluk sertifikasına sahip ürün veya hizmetler, söz konusu ürün veya hizmetler için geçerli gereksinimleri karşıladığından emin olur. Bu akışkan yapısı sayesinde akreditasyon, ticari sektörlerdeki teknik engellerin kaldırılmasını etkilemektedir. Akreditasyon, hizmetlerin küresel kabulü sırasında akreditasyon hizmetlerinin kendisinin itibarı ile ilgili soruları gündeme getirir. Akredite sertifika kuruluşları arasındaki güven sistemi, IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Derneği), Avrupa Akreditasyon Derneği (EA) gibi akreditasyon kurumları veya çok taraflı tanıma anlaşmaları tarafından kurulan kuruluşlar tarafından uygulanır.

2001 yılında ilk olarak akreditasyon hizmeti vermeye başlayan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2008 yılından bu yana karşılıklı tanıma anlaşmalarının temelini oluşturan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Böylece TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Derneği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Derneği’nin (ILAC) tam üyesi.

Leave a Reply