DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

Etiket

ISO/IEC 42001:2023
ISO 42001, resmi olarak ISO/IEC 42001 olarak bilinir, yapay zeka (AI) yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonlar içinde yapay zeka sistemlerini yönetmek için gereklilikleri ve rehberlikleri belirtir. Standart, her türlü organizasyonun, kendi hedeflerine ulaşırken geçerli düzenleyici gerekliliklere ve ilgili taraflara yönelik yükümlülüklerine uygun şekilde, yapay zeka sistemlerini sorumlu bir biçimde geliştirmesini ve...
Read More