DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 31000:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

ISO 31000:2018 ve İç Denetçi Rolü

 • ISO 31000:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İç denetçi rolünün tanımı ve sorumlulukları.

İç Denetim Süreçleri

 • İç denetim sürecinin planlanması ve hazırlanması.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.
 • Denetim Uygulaması

İç denetim teknikleri ve yöntemleri.

 • Belgelerin incelenmesi ve kaynakların denetlenmesi.
 • Denetim Bulguları ve Raporlama
 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • Denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması.
 • İyileştirme ve İzleme
 • Denetim sonuçlarına dayalı iyileştirme süreçleri.
 • İç denetim sonuçlarının izlenmesi ve etkinlik değerlendirmesi.

ISO 31000:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 31000:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve iç denetim süreçlerini uygulama becerileri kazandırmak.
 • İç denetim tekniklerini ve yöntemlerini öğretmek ve uygulamalarını geliştirmek.
 • İç denetim sonuçlarına dayalı iyileştirme ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunma yeteneklerini artırmak.
 • İç denetçi olarak etkili bir şekilde çalışma yetenekleri kazandırmak.

ISO 31000:2018 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Risk yönetimi alanında çalışan profesyoneller.
 • İç denetçi olma kariyeri hedefleyenler.
 • ISO 31000:2018 standardının organizasyonlarında uygulanmasını planlayan veya uygulayan kişiler.
 • İç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.