DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27701:2019 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 27701:2019 Temel Eğitimi İçeriği

Kişisel Veri Koruma ve Gizlilik Temelleri

 • Kişisel veri koruma ve gizlilik kavramları ve önemi.
 • ISO 27701:2019 standardının kişisel veri yönetim sistemi ve gizlilik yönetim sistemi gereksinimleri.

ISO 27701:2019 Standartı ve Temel Prensipler

 • ISO 27701:2019 standardının ana bölümleri ve gereksinimleri.
 • Kişisel veri işleme amaçları, veri sahibi hakları, ve veri koruma ilkeleri.

Kişisel Veri Risk Yönetimi

 • Kişisel veri risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Risk tabanlı yaklaşımın uygulanması ve kişisel veri risk analizi.

Kişisel Veri İşleme ve KVVYS

 • Kişisel veri işleme süreçleri ve gizlilik politikaları.
 • Kişisel veri koruma belgesi (KVVYS) gereksinimleri ve uygulanması.

BGYS/KVVYS Denetimi ve İzleme

 • BGYS ve KVVYS iç denetim süreçleri ve nasıl yürütüleceği.
 • Kişisel veri koruma performansının izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 27701:2019 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara kişisel veri koruma ve gizlilik temellerini anlama ve ISO 27701:2019 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Kişisel veri risk yönetimi konusunda yetkinlik geliştirmek ve risk tabanlı yaklaşımı benimsemek.
 • ISO 27701:2019 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve BGYS/KVVYS belgesi almak için gereken adımları bilmek.
 • Kişisel veri koruma yönetim sistemleri ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.

ISO 27701:2019 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Kişisel veri koruma, gizlilik veya kişisel veri yönetimi alanında çalışan ve ISO 27701:2019 standardını anlamayı ve uygulamayı planlayan profesyoneller.
 • BGYS veya KVVYS iç denetçileri.
 • ISO 27701:2019 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Kişisel veri koruma yönetim sistemleri ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.