DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 27701:2019 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 27701:2019 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

Kişisel Veri Koruma ve Gizlilik Temelleri

 • Kişisel veri koruma ve gizlilik kavramları ve önemi.
 • ISO 27701:2019 standardının kişisel veri yönetim sistemi ve gizlilik yönetim sistemi gereksinimleri.

ISO 27701:2019 Standartı ve Temel Prensipler

 • ISO 27701:2019 standardının ana bölümleri ve gereksinimleri.
 • Kişisel veri işleme amaçları, veri sahibi hakları, ve veri koruma ilkeleri.

Kişisel Veri Risk Yönetimi ve İç Denetim

 • Kişisel veri risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Risk tabanlı yaklaşımın iç denetim süreçlerine nasıl entegre edileceğinin öğretilmesi.

Kişisel Veri İşleme ve KVVYS Denetimi

 • Kişisel veri işleme süreçleri, veri sahibi hakları ve gizlilik politikaları.
 • Kişisel veri koruma belgesi (KVVYS) denetim gereksinimleri ve nasıl yürütüleceğinin öğretilmesi.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, uygunsuzlukların yönetimi.

ISO 27701:2019 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara kişisel veri koruma ve gizlilik temellerini anlama ve ISO 27701:2019 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Kişisel veri risk yönetimi konusunda yetkinlik geliştirmek ve risk tabanlı yaklaşımı benimsemek.
 • ISO 27701:2019 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve KVVYS denetçisi olarak görev yapabilmek için gereken adımları bilmek.
 • Kişisel veri koruma yönetim sistemleri ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.

ISO 27701:2019 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Kişisel veri koruma, gizlilik veya kişisel veri yönetimi alanında çalışan ve ISO 27701:2019 standardını anlayıp iç denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • KVVYS iç denetçileri.
 • ISO 27701:2019 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Kişisel veri koruma yönetim sistemleri ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.