DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Eğitimi İçeriği

ISO 9001:2015 ve Risk Yönetimi

 • ISO 9001:2015 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Risk yönetimi kavramları ve önemi.

Risk Tabanlı Proses Planlaması

 • Proseslerin tanımlanması ve haritalanması.
 • Risk değerlendirmesi ve risklerin belirlenmesi.
 • Risk tabanlı hedeflerin belirlenmesi ve planlaması.

Risk Değerlendirme Araçları ve Teknikleri

 • Risk matrisleri ve değerlendirme araçları.
 • Risk analizi ve değerlendirmesi için kullanılan yöntemler.
 • Riskin önceliklendirilmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi.

Risk Tabanlı Proses İyileştirme

 • Risklere karşı önlemlerin planlanması ve uygulanması.
 • Risk tabanlı sürekli iyileştirme yaklaşımları.

ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 9001:2015 standardının gereksinimlerini anlama ve risk tabanlı proses yönetimini uygulama becerileri kazandırmak.
 • Proseslerin risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • Risk tabanlı hedeflerin belirlenmesi ve proaktif iyileştirme için farkındalığı artırmak.
 • Kalite ve performansı artırmak için risk tabanlı proses yaklaşımını benimseme.

ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Kalite yönetimi veya süreç yönetimi alanında çalışan profesyoneller.
 • İç denetçiler veya süreç uzmanları.
 • ISO 9001:2015 standardını uygulamak veya mevcut uygulamalarını geliştirmek isteyen kişiler.
 • Risk tabanlı yönetim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.