DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 45001:2018 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 45001:2018 Temel Eğitimi İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) Temelleri

 • ISO 45001:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kavramları ve önemi.

ISO 45001:2018 Uygulamaları

 • ISO 45001:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı inceleme.
 • İSGYS belgelendirme süreçleri ve gereksinimleri.

Risk Değerlendirmesi ve İSGYS Planlaması

 • İSGYS risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • İSGYS hedeflerinin belirlenmesi ve planlaması.

Çalışan Eğitimi ve Katılımı

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve farkındalığı.
 • İSGYS’nin çalışanlar arasında yayılması ve katılımı.

Denetim ve İzleme Süreçleri

 • İSGYS denetim teknikleri ve süreçleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının izlenmesi ve ölçümü.

ISO 45001:2018 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 45001:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulama becerileri kazandırmak.
 • İSGYS risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bilincini artırmak.
 • İSGYS’yi organizasyon içinde yayma ve sürdürme konusunda farkındalığı artırmak.

ISO 45001:2018 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları veya İSGYS denetçileri.
 • ISO 45001:2018 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.