DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) ve İç Denetçi Rolü

 • ISO 45001:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İç denetçi rolünün tanımı ve sorumlulukları.

İSGYS İç Denetim Süreçleri

 • İSGYS iç denetim sürecinin planlaması ve hazırlanması.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

Risk Değerlendirmesi ve İSGYS İç Denetimi

 • İSGYS risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim sürecinde risk tabanlı yaklaşımın uygulanması.

İSGYS Denetim Teknikleri

 • İSGYS denetim teknikleri ve yöntemleri.
 • Belgelerin incelenmesi ve saha denetimi uygulamaları.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması.

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 45001:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç denetim süreçlerini uygulama becerileri kazandırmak.
 • İSGYS risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının denetimini yapma yeteneklerini artırmak.
 • İSGYS’nin etkinliğini ve uygunluğunu değerlendiren iç denetim sonuçlarına dayalı iyileştirme süreçlerine katkıda bulunma yeteneklerini kazandırmak.

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • İSGYS denetçileri veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç denetim süreçlerini yürütmek isteyen kişiler.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.