DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 45001 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği risk analizi ve değerlendirme süreçleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği performans izleme ve ölçme süreçleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasal uyum ve düzenlemelerin takibi.
 • İş kazalarının inceleme ve raporlama süreçleri.

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 45001 standardının gereksinimlerini ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini anlama ve uygulama becerileri kazandırmak.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleme ve azaltma yeteneklerini geliştirmek.
 • İş kazalarını önleme ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirme konusunda farkındalığı artırmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasal gereksinimlere uyum sağlama yeteneklerini güçlendirmek.

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve yöneticileri.
 • İş sağlığı ve güvenliği denetçileri veya uzmanları.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamayı planlayan veya uygulayan kişiler.
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmak ve işyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı sağlama konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.