DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi İçeriği

ISO 45001:2018 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS)

 • ISO 45001:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kavramları ve önemi.

ISO 45001:2018 Dönüşüm Süreci

 • ISO 45001:2018 standardına geçiş sürecinin anlatılması.
 • Mevcut İSGYS ile yeni standardın farklarının vurgulanması.

İSGYS Denetim Teknikleri

 • İSGYS denetim sürecinin planlaması ve hazırlanması.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

ISO 45001:2018 Dönüşüm Denetimi

 • Dönüşüm denetiminin yapılması ve denetim süreci.
 • Belgelerin incelenmesi ve denetim yapısı.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • Dönüşüm denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması.

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 45001:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve dönüşüm sürecini yönetme becerileri kazandırmak.
 • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (İSGYS) ISO 45001:2018’e dönüştürme yeteneklerini geliştirmek.
 • Dönüşüm denetimleri için gerekli teknik becerileri kazandırmak.
 • ISO 45001:2018 standardına geçiş sürecini etkili bir şekilde yönetme yetenekleri kazandırmak.

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Mevcut İSGYS’i uygulayan ve ISO 45001:2018 standardına geçiş yapmayı planlayan iç denetçiler veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
 • ISO 45001:2018 standardına geçiş sürecini yönetme veya denetim yapma sorumluluğuna sahip olan kişiler.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.