DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 50001:2018 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 50001:2018 Temel Eğitimi İçeriği

Enerji Yönetimi Temelleri

 • Enerji yönetimi kavramı ve önemi.
 • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar.

ISO 50001:2018 Standardının Tanıtımı

 • ISO 50001:2018 standardının amacı ve kapsamı.
 • Enerji yönetim sistemi kurmanın ve sürdürmenin önemi.

ISO 50001:2018 Gereksinimleri ve Standartın Yapısı

 • ISO 50001:2018 standardının bölümleri ve gereksinimleri.
 • Politika, enerji hedefleri, enerji verilerinin izlenmesi ve ölçümü gibi temel unsurlar.

Enerji Yönetim Sistemi Kurma ve Uygulama

 • Enerji yönetim sistemi kurma ve uygulama süreçlerinin adım adım açıklanması.
 • Enerji yönetim sistemi belgelendirme süreci.

Enerji İzleme ve Ölçüm

 • Enerji verilerinin izlenmesi, ölçümü ve raporlanması.
 • Enerji tüketimini azaltma stratejileri.

ISO 50001:2018 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara enerji yönetimi temellerini anlama ve ISO 50001:2018 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Enerji yönetim sistemi kurma ve uygulama konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • Enerji verimliliği stratejileri hakkında bilgi edinmek ve enerji tüketimini azaltma kabiliyetini artırmak.

ISO 50001:2018 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Enerji yönetimi, enerji verimliliği veya enerji sektöründe çalışanlar.
 • Enerji yönetimi sistemi iç denetçileri veya enerji uzmanları.
 • ISO 50001:2018 standardını uygulamayı veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Enerji yönetimi ve enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.