DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

Enerji Yönetimi ve ISO 50001 Temelleri

 • Enerji yönetimi kavramı ve önemi.
 • ISO 50001:2018 standardının temel ilkeleri ve gereksinimleri.

ISO 50001:2018 Standardının Tanıtımı

 • ISO 50001:2018 standardının amacı ve kapsamı.
 • Enerji yönetim sistemi kurmanın ve sürdürmenin önemi.

ISO 50001:2018 Gereksinimleri ve Standartın Yapısı

 • ISO 50001:2018 standardının bölümleri ve gereksinimleri.
 • Politika, enerji hedefleri, enerji verilerinin izlenmesi ve ölçümü gibi temel unsurlar.

Enerji Yönetim Sistemi İç Denetim Süreci ve Planlama

 • ISO 50001:2018 standardına uygun iç denetim süreçlerinin nasıl planlanacağının öğretilmesi.
 • İç denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

İç Denetim Teknikleri ve Uygulamaları

 • İç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.
 • Belgelerin incelenmesi, saha denetimi ve mülakat teknikleri.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • İç denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara enerji yönetimi temellerini anlama ve ISO 50001:2018 standardının gereksinimlerini kavrama becerileri kazandırmak.
 • Enerji yönetim sistemi iç denetim süreçlerini planlama, yürütme ve raporlama konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • ISO 50001:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve enerji verimliliğini artırmak için gereken adımları bilmek.

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Enerji yönetimi, enerji verimliliği veya enerji sektöründe çalışan ve ISO 50001:2018 standardına uygun denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • Enerji yönetim sistemi iç denetçileri veya enerji uzmanları.
 • ISO 50001:2018 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • Enerji yönetimi ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.