DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 50001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 50001:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Enerji yönetimi sistemi kavramları ve uygulamaları.
 • ISO 50001 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı inceleme.
 • Enerji yönetimi denetim teknikleri ve süreçleri.
 • Denetim raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi.
 • ISO 50001:2018 standardının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken beceriler.

ISO 50001 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 50001 standardının gereksinimlerini anlama ve enerji yönetimi sistemini uygulama becerileri kazandırmak.
 • Enerji yönetimi süreçlerini denetleme ve iyileştirme yeteneklerini geliştirmek.
 • Organizasyon içinde enerji tasarrufu ve etkin kullanım konusunda farkındalığı artırmak.
 • Enerji yönetim sistemi uygulamalarını teşvik etmek ve enerji performansını sürekli iyileştirmek.

ISO 50001 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Enerji yönetimi veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • İç denetçiler veya enerji yönetimi uzmanları.
 • Organizasyonlarında ISO 50001 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.