DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 14001:2015 Temel Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 14001 Temel Eğitimi İçeriği

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Temelleri

 • ISO 14001 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Çevre yönetim sistemi kavramları ve önemi.

ISO 14001 Uygulamaları

 • ISO 14001 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı inceleme.
 • Çevre politikası, hedefler ve proses yaklaşımı.

Çevresel Risk ve Fırsatlar

 • Çevresel risk ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi.
 • Çevresel değerlendirme ve analiz teknikleri.

Denetim ve İzleme Süreçleri

 • Çevre denetim teknikleri ve süreçleri.
 • Çevre performansının izlenmesi ve ölçümü.

Belgeleme ve Raporlama

 • ÇYS belgelerinin oluşturulması ve belgeleme süreçleri.
 • İzleme ve denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması.

ISO 14001 Temel Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 14001 standardının gereksinimlerini anlama ve çevre yönetim sistemi uygulama becerileri kazandırmak.
 • Çevresel risk ve fırsatları belirleme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • Çevresel performansın izlenmesi ve ölçümünü yapma yeteneklerini artırmak.
 • Çevre yönetim sistemi prensiplerini organizasyon içinde yayma ve sürdürme konusunda farkındalığı artırmak.

ISO 14001 Temel Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Çevre yönetimi, çevresel mühendislik veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • Çevre denetçileri veya çevre uzmanları.
 • ISO 14001 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Çevresel yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.