DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ve İç Denetçi Rolü

 • ISO 14001 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • İç denetçi rolünün tanımı ve sorumlulukları.

Çevresel Denetim Süreçleri

 • İç denetim sürecinin planlaması ve hazırlanması.
 • Denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

Çevresel Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi

 • Çevresel risk ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi.
 • Çevresel değerlendirme ve analiz teknikleri.

Denetim Uygulaması

 • İç denetim teknikleri ve yöntemleri.
 • Belgelerin incelenmesi ve kaynakların denetlenmesi.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • Denetim sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi.
 • Denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması.

ISO 14001 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 14001 standardının gereksinimlerini anlama ve çevre yönetim sistemi iç denetim süreçlerini uygulama becerileri kazandırmak.
 • Çevresel risk ve fırsatları belirleme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • Çevresel performansın izlenmesi ve ölçümünü yapma yeteneklerini artırmak.
 • İç denetim sonuçlarına dayalı iyileştirme ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunma yeteneklerini kazandırmak.

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Çevre yönetimi, çevresel mühendislik veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • İç denetçiler veya çevre uzmanları.
 • ISO 14001 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Çevresel yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.