DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 14001 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Çevresel hedeflerin ve politikaların belirlenmesi ve uygulanması.
 • Çevresel performans izleme ve ölçme süreçleri.
 • Yasal uyum ve çevresel düzenlemelerin takibi.
 • Acil durum planlaması ve müdahale süreçleri.

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 14001 standardının gereksinimlerini ve çevresel yönetim sistemini anlama ve uygulama becerileri kazandırmak.
 • Kuruluşlarının çevresel etkilerini azaltma ve çevresel performanslarını izleme yeteneklerini geliştirmek.
 • Çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil uygulamalar konusunda farkındalığı artırmak.
 • Çevresel sorumlulukları ve yasal gereksinimleri yerine getirme yeteneklerini güçlendirmek.

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Çevre yönetimi veya sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller.
 • Çevre yönetimi veya çevresel denetçiler.
 • Kuruluşlarında çevresel etkileri azaltmayı planlayan veya çevresel yönetim sistemlerini uygulamak isteyen kişiler.
 • Çevre bilincine sahip olmak ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.