DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 20000-1:2018 İç Denetçi Eğitimi

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 20000-1:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

IT Hizmet Yönetimi ve ISO 20000 Standardı Temelleri

 • IT hizmet yönetimi ve ISO 20000-1:2018 standardının temel kavramları ve önemi.
 • ISO 20000-1:2018 standardının tarihçesi ve ana gereksinimleri.

ISO 20000-1:2018 Standartının Ana Bölümleri ve Gereksinimleri

 • ISO 20000-1:2018 standardının temel bölümleri ve gereksinimleri.
 • Hizmet yönetim sistemi, hizmet süreçleri, ve hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA) gereksinimleri.

BGYS İç Denetim Süreci ve Planlama

 • ISO 20000-1:2018 iç denetim sürecinin planlaması ve hazırlanması.
 • İç denetim takımının oluşturulması ve görev dağılımı.

İç Denetim Teknikleri ve Uygulamaları

 • BGYS iç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.
 • Belgelerin incelenmesi, saha denetimi ve mülakat teknikleri.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • İç denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 20000-1:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 20000-1:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve hizmet yönetim sistemi iç denetim süreçlerini planlama, yürütme ve raporlama becerileri kazandırmak.
 • IT hizmet yönetimi süreçlerini anlayarak hizmet kalitesini iyileştirme konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • ISO 20000-1:2018 standardını organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve iç denetim yaparak sistemi sürekli geliştirmek için gereken adımları bilmek.

ISO 20000-1:2018 İç Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı

 • IT hizmet yönetimi veya hizmet kalitesi yönetimi alanında çalışan ve ISO 20000-1:2018 standardına uygun iç denetim yapmayı planlayan profesyoneller.
 • Hizmet yönetim sistemi iç denetçileri veya hizmet kalitesi uzmanları.
 • ISO 20000-1:2018 standardını uygulamayı düşünen veya mevcut sistemlerini güncellemeyi hedefleyen kişiler.
 • IT hizmet kalitesi yönetimi ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.