DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 20000-1:2018 standardının temel prensipleri ve gereksinimleri.
 • Hizmet yönetim sistemi kavramları ve uygulamaları.
 • ISO 20000-1 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağına dair detaylı inceleme.
 • Hizmet yönetimi denetim teknikleri ve süreçleri.
 • Denetim raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi.
 • ISO 20000-1:2018 standardının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken beceriler.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 20000-1:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve uygulama becerileri kazandırmak.
 • Hizmet yönetim sistemi içinde denetim yapma ve süreçleri etkili bir şekilde yönetme yeteneklerini geliştirmek.
 • ISO 20000-1:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını değerlendirme yeteneklerini artırmak.
 • Hizmet kalitesini artırmak ve hizmet yönetimi süreçlerini sürekli iyileştirmeye yönelik farkındalığı artırmak.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Hizmet yönetim sistemleri ile ilgilenen profesyoneller.
 • İç denetçiler, hizmet yönetimi uzmanları veya hizmet yönetimi yöneticileri.
 • Organizasyonlarında ISO 20000-1 standardını uygulamayı planlayan veya zaten uygulayan kişiler.
 • Hizmet kalitesini artırmak ve hizmet yönetimi süreçlerini denetleme becerilerini geliştirmek isteyen herkes.