DSR Akademi, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

DSR Akademi olarak kuruluş amacımıza uygun şekilde alanında seçkin eğitmenler ile yola çıktık. Verdiğimiz her hizmetin kalitesini arttırmak için kendi sistemimizi ve yöntemimizi geliştirdik. Bu sayede firmalarımızın aldıkları eğitim hizmetlerinden sonra hedeflerine daha kolay, daha verimli ve daha mutlu ulaştılar. Eğitim sistemimiz tamamen güncel olarak planlanmış olup, firmaların marka ve kurumsallaşmasını temel almaktadır.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi İçeriği

IT Hizmet Yönetimi ve ISO 20000 Standardı Temelleri

 • IT hizmet yönetimi ve ISO 20000-1:2018 standardının temel kavramları ve önemi.
 • ISO 20000-1:2018 standardının tarihçesi ve ana gereksinimleri.

ISO 20000-1:2018 Standartının Ana Bölümleri ve Gereksinimleri

 • ISO 20000-1:2018 standardının temel bölümleri ve gereksinimleri.
 • Hizmet yönetim sistemi, hizmet süreçleri, ve hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA) gereksinimleri.

Hizmet Yönetim Sistemi İçin Dönüşüm ve Geçiş Süreci

 • Mevcut hizmet yönetim sistemi ile ISO 20000-1:2018 standardına nasıl dönüşüm yapılacağının planlanması.
 • Geçiş sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağının öğretilmesi.

ISO 20000-1:2018 İç Denetim Süreçleri ve Teknikleri

 • ISO 20000-1:2018 standardına uygun iç denetim süreçlerinin nasıl planlanacağının öğretilmesi.
 • İç denetim teknikleri, yöntemleri ve en iyi uygulamaları.

Denetim Bulguları ve Raporlama

 • İç denetim sonuçlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • İç denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması, iyileştirme süreçlerine katkı sağlama.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitiminin Amacı

 • Katılımcılara ISO 20000-1:2018 standardının gereksinimlerini anlama ve hizmet yönetim sistemi dönüşüm sürecini etkili bir şekilde yönetme becerileri kazandırmak.
 • Hizmet yönetim sistemi iç denetim süreçlerini planlama, yürütme ve raporlama konusunda yetkinlik geliştirmek.
 • ISO 20000-1:2018 standardının organizasyonlarda nasıl uygulanacağını anlamak ve hizmet kalitesini iyileştirmek için gereken adımları bilmek.

ISO 20000-1:2018 Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimine Kimler Katılmalı

 • IT hizmet yönetimi veya hizmet kalitesi yönetimi alanında çalışan ve ISO 20000-1:2018 standardının uygulanması veya iç denetimini yönetme görevini üstlenecek profesyoneller.
 • Hizmet yönetim sistemi iç denetçileri veya hizmet kalitesi uzmanları.
 • ISO 20000-1:2018 standardına dönüşümü yönetme veya iç denetim yapmayı planlayan kişiler.
 • IT hizmet kalitesi yönetimi ve iç denetim süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes.